Disclaimer

Hoi Veluwe (Kamer van Koophandel: 64755851), verleent u hierbij toegang tot de website: www.hoiveluwe.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Hoi Veluwe behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide opdrachtbevestiging van Hoi Veluwe.

Content door derden

Hoi Veluwe draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de Website die door derden (verhuurders van Vakantiehuisjes) is verstrekt. Hierbij kan gedacht worden aan (maar niet uitsluitend) informatie over evenementen, toeristische trekpleisters nabij of andere interessante of mooie plekken in de buurt van het Vakantiehuisje alsmede informatie die expliciet door de Verhuurder is aangedragen.

Geografische kaarten

Van Vakantiehuisjes worden geografische kaarten gebruikt van (bijvoorbeeld) Google Maps voor de ligging van het Vakantiehuisje en interessante plekken nabij. Deze kaarten dienen uitsluitend ter indicatie. Het exacte adres van het Vakantiehuisje ontvangt u bij de bevestiging van de reservering. Hoi Veluwe heeft op geen enkele mogelijke manier invloed op de juistheid van de geografische kaarten of de inhoud van deze software.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoi Veluwe spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hoi Veluwe.

De prijzen, data en tijdstippen op de Website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke kennelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Hoi Veluwe doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hoi Recreatie B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hoi Veluwe, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Inloggen Mijn Account

Heeft u al een account?